Skip to main content
  • Korzyści podatkowe | Ulga termomodernizacyjna dla Twojego domu
    2023-12-01

    Korzyści podatkowe | Ulga termomodernizacyjna dla Twojego domu

Ulga termomodernizacyjna jest zachętą podatkową dla właścicieli nieruchomości, którzy zdecydują się na przeprowadzenie inwestycji zwiększających efektywność energetyczną swoich domów lub mieszkań. Jest to forma wsparcia skierowana do osób fizycznych, umożliwiająca odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na realizację działań termomodernizacyjnych.

Kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań, jak również wspólnoty mieszkaniowe. Aby móc odliczyć wydatki, należy być podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jakie inwestycje kwalifikują się do ulgi?

Do działań uprawniających do skorzystania z ulgi należą te, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Mogą to być między innymi:

Ważne jest, aby przedsięwzięcia te były zgodne z określonymi kryteriami i normami efektywności energetycznej.

Jakie są limity odliczeń?

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie określonej kwoty wydatków związanych z realizacją kwalifikujących się inwestycji. Limit ten jest ustalany na poziomie indywidualnym dla każdego podatnika i może być różny w zależności od aktualnych przepisów podatkowych.

Procedura korzystania z ulgi

Aby skorzystać z ulgi, należy prawidłowo udokumentować poniesione wydatki, zachowując faktury oraz inne dowody zakupu materiałów i usług związanych z termomodernizacją. Odliczenie dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, wskazując sumę wydatków kwalifikujących się do ulgi.

Termomodernizacja w Twoim domu

Ulga termomodernizacyjna stanowi istotne wsparcie dla inwestorów dążących do poprawy efektywności energetycznej swoich budynków. Dzięki możliwości odliczenia części wydatków z podatku dochodowego, inwestycje te stają się bardziej przystępne, a ich realizacja przyczynia się do obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości oraz zwiększenia komfortu mieszkańców, jednocześnie wspierając ochronę środowiska poprzez redukcję emisji CO₂.