Skip to main content
 • Ile czasu schnie wylewka betonowa?
  2024-04-17

  Ile czasu schnie wylewka betonowa?

W dziedzinie budownictwa, beton jest jednym z najbardziej fundamentalnych materiałów używanych na całym świecie. Jego wszechstronność, wytrzymałość i dostępność czynią go niezbędnym elementem w konstrukcji zarówno domów, jak i wielkich inżynieryjnych projektów.

Czas, przez który beton pozostaje urabialny, zależy głównie od składu konkretnego rodzaju mieszanki oraz od warunków klimatycznych – a szczególnie od temperatury – panujących w miejscu realizacji projektu. Kiedy beton zaczyna twardnieć, możliwości wprowadzania jakichkolwiek zmian w jego kształcie stają się znacznie ograniczone.

Czym jest wylewka betonowa?

Wylewki betonowe pełnią kluczową rolę w przygotowaniu podłoża pod finalne wykończenie podłóg, będąc ostatnią warstwą, na której układa się różne rodzaje posadzek. Te niezwykle ważne elementy budowlane nie tylko chronią izolację termiczną i mechaniczną stropów, ale także zapewniają idealnie wypoziomowaną powierzchnię, niezbędną do dalszych prac wykończeniowych. Są one fundamentem pod różnorodne rodzaje pokryć podłogowych, w tym pod parkiety, panele laminowane, terakotę czy płytki ceramiczne.

Techniki wylewania betonu

Wylewki betonowe można wykonać na dwa główne sposoby. Metoda mechaniczna, idealna dla rozległych powierzchni, wykorzystuje nowoczesne narzędzia takie jak miksokrety i specjalne zacieraczki, pozwalające na szybkie i równomierne rozprowadzenie mieszanki betonowej. Z kolei metoda tradycyjna, stosowana głównie w mniejszych przestrzeniach lub w warunkach, gdzie użycie maszyn jest utrudnione, opiera się na ręcznym mieszaniu betonu i jego zacieraniu przy użyciu listew.

Ile schnie wylewka betonowa?

Okres schnięcia wylewki betonowej jest kluczowym elementem, który musi być dokładnie zaplanowany w procesie budowlanym, aby zapewnić wysoką jakość i trwałość wykonanych prac. Czas, który potrzebny jest na to, aby beton osiągnął odpowiedni poziom wytrzymałości, zależy od wielu czynników, w tym od grubości wylewki oraz rodzaju użytej mieszanki.

Zasadniczo przyjmuje się, że wylewka o grubości do 4 cm schnie około jednego tygodnia na każdy centymetr grubości. Dla wylewek o grubości przekraczającej 4 cm, czas schnięcia znacząco wzrasta – każdy kolejny centymetr powyżej tej grubości wymaga dodatkowych dwóch tygodni na wyschnięcie. Dla przykładu, wylewka o grubości 6 cm będzie schnąć przez około 8 tygodni. Jeśli grubość wylewki przekracza 6 cm, za każdy dodatkowy centymetr należy doliczyć kolejne 4 tygodnie schnięcia.

Warto zwrócić uwagę na rodzaj konsystencji mieszanki betonowej. Standardowe mieszanki o wilgotnej konsystencji (K1) schną zgodnie z podanymi wyżej zasadami. Mieszanki o bardziej płynnej konsystencji (K5) wymagają dłuższego okresu schnięcia, co jest spowodowane większą ilością wody, która musi odparować.

Dodatkowo, w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie całość jest chroniona przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, nie jest wymagana specjalna pielęgnacja wylewki. Jednakże, zaleca się przykrycie świeżo wylanego betonu folią ochronną. Taka izolacja nie tylko utrzymuje odpowiedni poziom wilgoci niezbędny do prawidłowego wiązania betonu, ale także zapobiega zbyt szybkiemu odparowaniu wody, co może prowadzić do pęknięć i innych defektów strukturalnych. 

Nieprawidłowe wysychanie wylewki betonowej

Nieprawidłowy proces schnięcia wylewki betonowej może spowodować szereg uszkodzeń, które z biegiem czasu będą znacząco wpływać na trwałość i estetykę wykonanych posadzek. Z jakimi problemami spotykamy się najczęściej?

 1. Odspajanie się deszczułek parkietowych – w przypadku parkietu drewnianego, nieodpowiednio wyschnięta wylewka może prowadzić do odspojenia deszczułek, co jest efektem różnic w wilgotności pomiędzy drewnem a betonem.
 2. Wypaczenia paneli podłogowych – panele, zwłaszcza laminowane, są wrażliwe na zmiany wilgotności. Nadmiar wilgoci z betonu może spowodować ich wypaczenie lub wybrzuszenie.
 3. Pęknięcia płytek ceramicznych – płytki ceramiczne i ich zaprawa mocująca mogą pękać, jeżeli podłoże betonowe nie jest odpowiednio stabilne i suche.

Wylewka betonowa a ogrzewanie podłogowe

Systemy ogrzewania podłogowego wymagają szczególnie starannej instalacji wylewki betonowej, ponieważ wszelkie nieprawidłowości w procesie schnięcia mogą skutkować koniecznością kosztownego demontażu całego systemu i ponownego wykonania prac. Z kolei wysoka temperatura generowana przez tzw. podłogówkę, może przyspieszyć odparowanie wilgoci z betonu, a to niekorzystnie wpływa na równomierność schnięcia i zwiększa ryzyko powstawania pęknięć.

Jak zapobiegać problemom związanym z nieprawidłowym wysychaniem wylewki betonowej?

 • Kontrola wilgotności betonu przed położeniem posadzki wykorzystanie profesjonalnych mierników wilgotności betonu pomoże ocenić, czy podłoże jest odpowiednio suche.
 • Stosowanie odpowiednich metod suszenia – w zależności od warunków atmosferycznych i specyfikacji projektu, możliwe jest zastosowanie dodatkowych metod przyspieszających suszenie, takich jak wentylacja, ogrzewanie, czy nawet środki chemiczne.
 • Odpowiedni czas schnięcia – przestrzeganie zaleceń dotyczących czasu schnięcia betonu zgodnie z grubością wylewki i warunkami atmosferycznymi jest kluczowe dla zapewnienia jego właściwej kondycji przed dalszymi pracami wykończeniowymi.

Przy właściwym planowaniu i monitorowaniu procesu schnięcia, możliwe jest uniknięcie większości problemów związanych z nieprawidłowym wysychaniem betonu, co z kolei przekłada się na długotrwałość i estetykę wykonanych podłóg.