Skip to main content

PROGRAM „czyste POWIETRZE”

Czyste powietrze wokół Ciebie

Poznaj program Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to aktualnie jeden z najpopularniejszych programów dotacyjnych na terenie Polski, stanowiący kluczową odpowiedź na problem smogu – niebezpiecznego zanieczyszczenia, które znacząco degraduje jakość naszego życia.

Zrodzony z potrzeby przeciwdziałania skutkom emisji szkodliwych substancji, projekt ma przede wszystkim na celu inspirowanie i wspieranie proekologicznych zmian w polskich gospodarstwach domowych.

Wskazujemy potrzebną do uzyskania wiedzę. Ułatwiamy porównywanie opcji i podejmowanie decyzji.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze
Dlaczego warto skorzystać z programu?

Dotacje dla zainteresowanych

Skorzystanie z „Czystego Powietrza” daje Ci doskonałą okazję do modernizacji Twojego domu na korzystnych warunkach finansowych.

Program oferuje bowiem bezzwrotne dotacje – w kwocie nawet do 136.200 zł – na realizację projektów termomodernizacji oraz wymianę przestarzałych systemów ogrzewania na nowoczesne rozwiązania, które są zarówno bardziej efektywne, oszczędne, jak i przyjazne dla środowiska.

Termomodernizacja budynku
Nie wiesz jak skorzystać z programu?
Pomożemy Ci we wszystkim

Nasza firma pomaga klientom w uzyskaniu dotacji, zapewniając wsparcie na każdym kroku procesu. Opracujemy dla Ciebie spersonalizowany plan termomodernizacji, który nie tylko spełni wszystkie wymogi programu, ale także odpowie na specyficzne potrzeby Twojego gospodarstwa domowego.

Nasz zespół ekspertów służy pomocą w doborze odpowiednich technologii i rozwiązań, pozwalających na maksymalne wykorzystanie dostępnych środków finansowych. Ponadto zapewniamy niezbędną wiedzę techniczną i prawną, by umożliwić świadome porównywanie dostępnych opcji i efektywne podejmowanie decyzji.

Program Czyste Powietrze

Audyt energetyczny
Od czego zacząć?

Zamów audyt i zyskaj dofinansowanie

Rozpoczęcie procesu modernizacji Twojego domu w ramach programu „Czyste Powietrze” zaczyna się od kluczowego kroku: audytu energetycznego.

Audyt ten jest pierwszym i niezbędnym etapem, który pozwala zidentyfikować najlepsze sposoby na poprawę efektywności energetycznej budynku. Dzięki niemu dowiesz się, które rozwiązania będą najbardziej korzystne zarówno dla środowiska, jak i Twojego portfela.

Nie czekaj więc, zamów audyt już dziś i zrób pierwszy krok w kierunku bardziej oszczędnego domu.

Termomodernizacja

NAWET DO 136 TYS. ZŁOTYCH

TYLE MOŻESZ OTRZYMAĆ Z PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Program Czyste Powietrze | Na co dofinansowanie?

Program Czyste Powietrze zapewnia znaczące wsparcie finansowe dla osób, które chcą zwiększyć efektywność energetyczną swoich domów poprzez ich termomodernizację. Beneficjenci mogą liczyć na atrakcyjne dofinansowanie, sięgające nawet do 136 tysięcy złotych, w zależności od zakresu i rodzaju przeprowadzanych prac. Program oferuje wsparcie nie tylko na wymianę przestarzałych pieców, ale także na kompleksowe działania mające na celu poprawę izolacji cieplnej budynków, takie jak wymiana okien, drzwi, czy też ocieplenie ścian i dachów.

Dodatkowo, w ramach “Czystego Powietrza” można uzyskać dofinansowanie na nowoczesne rozwiązania technologiczne, które przyczyniają się do optymalizacji zużycia energii w domu. Dotacje obejmują montaż systemów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych, co nie tylko pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych, ale również zwiększa komfort użytkowania nieruchomości. Beneficjenci mają także możliwość uzyskania dodatkowej dopłaty na audyt energetyczny, będący kluczowym punktem dla planowania i optymalizacji prac modernizacyjnych.

Dla kogo dotacja Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze został zaprojektowany tak, aby wspierać poszczególne grupy społeczne w zależności od ich sytuacji finansowej. Dotacje są dostępne na trzech poziomach, które różnią się kwotą wsparcia i zależą od dochodów wnioskujących:

  • Podstawowy poziom dofinansowania jest przeznaczony dla wnioskodawców, których roczny dochód netto na osobę nie przekracza 135.000 zł.
  • Podwyższony poziom dofinansowania dedykowany jest osobom, których średni dochód miesięczny na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 1894 zł, a dla osób samotnie gospodarujących – nie więcej niż 2651 zł.
  • Najwyższy poziom dofinansowania adresowany jest do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1050 zł, a dla osób samotnych – 1526 zł. Wsparcie to jest również dostępne dla beneficjentów otrzymujących zasiłki stałe, okresowe, rodzinne lub specjalne zasiłki opiekuńcze przez co najmniej sześć miesięcy przed złożeniem wniosku.

Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości objętej programem, aby móc skorzystać z oferowanego wsparcia.

Jak otrzymać dofinansowanie w programie Czyste Powietrze?

Aby skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze, wnioskodawcy muszą spełnić określone kryteria i dokładnie przestrzegać procedur określonych w regulaminie projektu. Ważne jest, by przed przystąpieniem do inwestycji upewnić się, że planowane do instalacji urządzenia grzewcze spełniają wymagane standardy efektywności energetycznej. Po zakończeniu projektu, w budynku nie może również pozostać żadne nieefektywne źródło ciepła, nawet jeżeli dofinansowanie przyznane było wyłącznie na działania związane z termomodernizacją.

W procesie składania wniosku o dofinansowanie konieczne jest dołączenie zaświadczenia o dochodach, które można uzyskać w odpowiednim organie gminy. Osoby ubiegające się o najwyższy poziom wsparcia finansowego mogą również przedstawić dokumenty potwierdzające prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Warto pamiętać, że pełna dokumentacja i prawidłowo wypełniony wniosek są kluczem do szybkiego i sprawnego przeprowadzenia procesu aplikacyjnego.

ZADZWOŃ, ZAPYTAJ I UMÓW SIĘ NA POMIARY
ul. Ogrodowa 13D – Biuro
Jabłonowo Pomorskie
tel. 607 632 707
biuro@experttynk.pl