Skip to main content
Ulga termomodernizacyjna 2024 | Jakie wydatki kwalifikują się do odliczenia?
2024-03-27

Ulga termomodernizacyjna 2024 | Jakie wydatki kwalifikują się do odliczenia?

Ulga termomodernizacyjna jest zachętą podatkową dla osób fizycznych, które zainwestowały w poprawę efektywności energetycznej swoich domów. Z myślą o zachęceniu właścicieli nieruchomości do przeprowadzania prac termomodernizacyjnych, polskie przepisy podatkowe umożliwiają odliczenie określonych wydatków związanych z tymi inwestycjami od podstawy opodatkowania w rocznym zeznaniu PIT. Poniżej przedstawiamy, które działania kwalifikują się do odliczeń w 2024 roku.

Rodzaje kwalifikujących się wydatków

Izolacja budynku

Wydatki na materiały i prace związane z izolacją ścian, podłóg, dachów oraz wymianą okien i drzwi na bardziej energooszczędne modele.

Modernizacja systemów ogrzewania

Koszty związane z instalacją nowoczesnych, energooszczędnych systemów ogrzewania, w tym pomp ciepła, systemów solarnych czy kotłów na biomasę.

Audyt energetyczny i termowizyjny

Wydatki poniesione na profesjonalne audyty energetyczne i badania termowizyjne, które są wymagane do planowania i oceny efektywności przeprowadzonych prac.

Instalacje odnawialnych źródeł energii

Koszty związane z montażem instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy kolektory słoneczne.

Jak skorzystać z ulgi?

Aby odliczyć wydatki termomodernizacyjne od podatku, należy odpowiednio udokumentować poniesione koszty, zachowując faktury i rachunki. Ważne jest, aby dokumenty te jednoznacznie wskazywały na charakter wydatków jako inwestycji w efektywność energetyczną budynku. Odliczenie dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) za rok, w którym wydatki zostały poniesione.

Wartość odliczenia

Maksymalna kwota odliczenia jest ograniczona i określona w przepisach prawa podatkowego. Warto przed przystąpieniem do inwestycji sprawdzić aktualny limit odliczeń, aby maksymalnie wykorzystać dostępną ulgę.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to istotne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną ich domów. Dzięki możliwości odliczenia części wydatków z podatku, proces termomodernizacji staje się bardziej dostępny, przyczyniając się nie tylko do oszczędności dla gospodarstw domowych, ale także do ochrony środowiska przez redukcję emisji CO₂. Przed planowanymi pracami warto dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami, aby w pełni wykorzystać dostępne ulgi podatkowe.